4 Nisan 2009 Cumartesi

yok ki devamı.

Yine damladı yüze katre katre kan
Ve sükunetti bu çehreden hep akan
Mirastır ki elem çürük ahfattan
Nice nesle hükmeder riyakar şeytan.

al

.
Kes ellerini yekpare sırçalarla
Bastır yakut parmaklarını boğazıma
Yuttur çıkan kanı zorla bana
Yağmalandık damarımızda akan günahla
Ve adım attık artık cevheri bir hara
.